Van Gogh Programma : toelichting [fr]

JPEG

Van Gogh Programma 2016

Het Van Goghprogramma stimuleert de uitwisseling van Nederlandse en Franse onderzoekers. Dit bilaterale programma wordt gefinancierd door Nederland en Frankrijk en ondersteunt jaarlijks zo’n 150 onderzoekers uit beide landen.

Ontwikkeling van de wetenschap

De ontwikkeling van de wetenschap staat voorop bij de onderzoeksprojecten die het programma ondersteunt. Het betreft vaak (fundamenteel) onderzoek binnen een bepaald vakgebied. Hierbij maken de onderzoeksteams gebruik van elkaars faciliteiten, unieke collecties en archieven en specifieke onderzoeksmethoden. Dit leidt regelmatig tot bilaterale joint PhD-trajecten, gezamenlijke publicaties in vooraanstaande peer reviewed journals, en samenwerking binnen EU-verband.

Doelgroep

Van Goghbursalen zijn excellente onderzoekers met een uitstekende tenure track en internationale zichtbaarheid. Tot de beoogde kandidaten behoren, onder andere, Veni, Vidi Vici’s, Franse en Nederlandse ERC-bursalen, Spinozaprijswinnaars, leden van De Jonge Academie en hun Franse counterparts.

Onderzoekers die binnen hun eigen instelling zijn aangemerkt als excellente onderzoekers kunnen ook een aanvraag indienen.

Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Voorwaarden

Nederlandse onderzoekers die een beurs willen om hun Franse collega’s te bezoeken, zijn verbonden aan Nederlandse onderzoeks- en kennisinstellingen die samenwerken met Franse onderzoekers of dit ambiëren. De Franse onderzoekers moeten ook een reisbeurs krijgen van het Franse Van Goghprogramma voor een bezoek aan hun Nederlandse collega’s.

Alle wetenschappelijke vakgebieden kunnen deelnemen, maar de vakgebieden zijn per aanvraag aan Franse en Nederlandse zijde hetzelfde en er wordt door de aanvragers gezocht naar complementariteit.

De onderwerpen van de onderzoeksprojecten maken, bij voorkeur, onderdeel uit van de agenda van Horizon 2020. Actieve deelname en mobiliteit van jonge onderzoekers, in het bijzonder van PhD-studenten en postdocs, is een belangrijke voorwaarde. De voorkeur gaat uit naar nieuwe (vormen van) onderzoekssamenwerking.

Beurzen

Jaarlijks ontvangen vijftien à twintig onderzoeksteams een donatie die bestaat uit een of meerdere beurzen voor reis- en verblijfkosten. Van Goghbursalen kunnen één vervolgaanvraag indienen mits hun Franse collega’s dat ook doen. De maximale duur is twee jaar. Na het eerste jaar kan een jaar verlenging worden aangevraagd.
Voor Nederlandse aanvragers gelden de volgende regels en beursbedragen:

- de beurzen kunnen alleen gebruikt worden voor reis- en verblijfskosten;
- de kosten van andere leden van het onderzoeksteam kunnen ook worden gedekt;
- Nederland betaalt de kosten van Nederlandse onderzoekers die naar Frankrijk reizen;
- de donatie ligt tussen € 1.500 en € 4.000 per onderzoeksteam per jaar;
- reiskosten: daadwerkelijk gemaakte kosten tot € 350 per persoon per retour;
- verblijfskosten: tot € 110 per persoon per dag.

Aanvragen

De volgende aanvraagronde start in februari 2016 en sluit op 15 juni 2016. Vervolgaanvragen moeten worden ingediend vóór 30 september van het jaar volgend op het toekenningsjaar. Alleen aanvragen die zowel aan Nederlandse als aan Franse zijde zijn ingediend worden beoordeeld. Download de aanvraagformulieren hieronder:

Word - 72.1 kB
van gogh programme application form 2016
Word - 72.2 kB
vangogh programme extension application form 2016

https://www.epnuffic.nl/hoger-onderwijs/beurzen-en-subsidies/van-goghprogramma

Toekenningen

Alle projectvoorstellen worden in beide landen door inhoudelijke experts beoordeeld. Voor Nederland zijn dat vooraanstaande wetenschappers uit de volgende disciplines:

- humaniora,
- sociale wetenschappen,
- recht en economie,
- bètawetenschappen,
- biomedische wetenschappen,
- technische wetenschappen.

Na een ranking van de projectvoorstellen, kent een bilaterale jury de donaties toe. Alleen projectvoorstellen met de hoogste score komen in aanmerking.

Nadere informatie over het Van Gogh Programma kan worden ingewonnen bij :

Contact bij de NUFFIC

EP-NUFFIC
Mvr. Loes Minkman-Goossens
Senior Programme Administrator
EP-Nuffic
Scholarships Subsidies DepartmentP.O. Box 29777
2502 LT The Hague
The Netherlands
T: +31 (0)70 42 60 192
Mél : lminkman@epnuffic.nl

Site web : www.epnuffic.nl/en

Contact bij de Franse Ambassade:

Dhr Jean-Marc CHOUROT
Service de Coopération et d’Action Culturelle
Pôle Universitaire et Scientifique
Tel: + 31 (0) 20 531 95 43
e-mail: jean-marc.chourot@diplomatie.gouv.fr

www.campusfrance.org/fr/vangogh

gepubliceerd op 06/06/2016

naar boven