Steun aan Griekenland: gezamenlijke brief van Nicolas Sarkozy en Angela Merkel aan Herman Van Rompuy en José Manuel Barroso (6 mei 2010) [fr]

Voorafgaand aan de top van de eurolanden op vrijdag 7 mei hebben de Franse President Sarkozy en de Duitse Bondskanselier Merkel een gezamenlijke brief gezonden aan Herman van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, en José Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, over de gemeenschappelijke financiële steun aan Griekenland.

[...]
Op 7 mei zullen de staatshoofden en regeringsleiders van de eurozone de gemeenschappelijke steun aan Griekenland bekrachtigen. Deze beslissing zal Griekenland in staat stellen de maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om zijn overheidsfinanciën en zijn economie weer in een houdbaar traject te brengen en de gevaren voor de stabiliteit van de eurozone in haar geheel af te wenden.

In het kader van de overeenkomst die is gesloten met de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het IMF, heeft de Griekse regering zich verplicht moedige maatregelen te treffen. Wij steunen haar vastberadenheid volledig en zijn ervan overtuigd dat Griekenland hiermee het hoofd kan bieden aan de actuele economische en budgetaire uitdagingen en het vertrouwen van de markten weer zal terugwinnen [...]

Lees de volledige tekst van de gezamenlijke brief:

- in het Frans

- in het Duits

- in het Engels

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven