Stageplaats op de Economische Afdeling van de Franse Ambassade [fr]

Stageplaats per januari 2017 op de Economische Afdeling van de Ambassade van Frankrijk in Nederland.

De economische afdeling van de Ambassade van Frankrijk in Den Haag onderhoudt de relaties tussen de Franse en de Nederlandse regering op de volgende gebieden: economisch en sociaal beleid, financiën, openbaar bestuur, recht, gezondheidszorg, landbouw, milieu, transport en energie. De afdeling levert eveneens nota’s en analyses over deze onderwerpen en organiseert missies voor Franse delegaties.

Beschrijving van de stage

Er zijn gedurende het gehele jaar plaatsen voor een stage van tenminste drie maanden.

De taken van de stagiair(e) worden vastgesteld naar gelang de behoeften van de Economische Afdeling en de interesses en de capaciteiten van de stagiair(e). Deze taken houden gewoonlijk het volgende in:
- beantwoorden van aanvragen van de Franse overheid op het gebied van regelgeving, economie en handel
- schrijven van nota’s en beknopte samenvattingen over specifieke onderwerpen
- volgen van de actualiteiten en het zoeken van relevante informaties
- contact onderhouden met bedrijven, belangenverenigingen, beroepsorganisaties en Nederlandse ministeries.

Gewenst profiel

- Student op academisch niveau (einde Bachelor of Master) met als studierichting economie, recht, internationale betrekkingen, politicologie, Frans
- Nederlands- en Franstalig
- Analytisch denkvermogen
- Goede contactuele eigenschappen en initiatiefrijk
- Flexibel en organisatorisch sterk

Procedures en reageren

- De economische afdeling stelt een stageovereenkomst op die ondertekend dient te worden door de stagiair(e) en zijn of haar onderwijsinstelling
- De stagiair(e) ontvangt een stagevergoeding
- Geïnteresseerde studenten kunnen vanaf september 2016 hun CV en gewenste periode sturen naar nicolette.groot@dgtresor.gouv.fr. Voor meer informatie, bel naar +31(0)70 35 666 61 of bezoek de website van de Economische Afdeling (www.tresor.economie.gouv.fr/se/pays-bas)

gepubliceerd op 08/08/2016

naar boven