Situatie in Gaza - Mededeling van Laurent Fabius (4 augustus 2014) [fr]

Hoeveel doden moeten er nog vallen om het bloedbad in Gaza te doen stoppen? De vriendschap tussen Israël en Frankrijk is oud en natuurlijk heeft Israël recht op veiligheid, maar dit rechtvaardigt niet dat kinderen en burgers in groten getale worden gedood. Hamas is inderdaad ook verantwoordelijk voor deze macabere opeenstapeling van aanvallen, maar ook dat is geen rechtvaardiging voor de handelingen van Israël, die door de secretaris-generaal van de VN als misdaden zijn bestempeld.

Daarom steunen wij, of beter gezegd, eisen wij, de invoering van een staakt-het-vuren zoals Egypte voorstelt en staan wij, als Fransen en als Europeanen, klaar om hieraan bij te dragen. Hierbij is een politieke oplossing, waar de kernpunten van bekend zijn, onmisbaar. Ik denk dat de internationale gemeenschap deze oplossing moet opleggen, omdat beide partijen, ondanks de vele pogingen, niet in staat zijn gebleken uit de onderhandelingen te komen.

Een staakt-het-vuren en de tweestatenoplossing opleggen; er is geen andere weg.

gepubliceerd op 02/01/2015

naar boven