Opening van de expositie "A l’épreuve du monde"

Den Haag, 10 december 2008. Ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft de ambassadeur van Frankrijk vandaag de foto-expositie "A l’épreuve du monde" officieel geopend. De foto’s die de dertig artikelen van de Universele Verklaring illustreren, zijn opgehangen rondom de Franse ambassade in Den Haag waar ze gedurende twee weken te zien zijn.

Inauguration de l'exposition 'A l'épreuve du monde' - JPEG

Toespraak van de Ambassadeur van Frankrijk ter gelegenheid van het 60-jarige bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Den Haag, 10 december 2008.


"Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen in Palais de Chaillot in Parijs. Hoewel 60 jaar later een wezenlijke vooruitgang is geboekt voor wat betreft het respect voor de mens, behoudt de aanspraak op universaliteit en ondeelbaarheid van de rechten van de mens nog steeds zijn kracht en actualiteit.

Zoals mevr. Rama Yade, staatssecretaris belast met Buitenlandse zaken en Mensenrechten, benadrukte “De vrijheid van de mens is een strijd die bewust en hardnekkig moet worden gevoerd. Het is nodig om steeds opnieuw onze gemeenschappelijke menselijkheid te bevestigen en deze universele en ondeelbare rechten te verdedigen en te beschermen”.

Het bevorderen en beschermen van de rechten van de Mens is een belangrijk bestanddeel van het buitenlands beleid van Frankrijk en van de Europese Unie waar Frankrijk tot het einde van dit jaar voorzitter van is. De Franse jurist René Cassin, Nobelprijs voor de Vrede, is een van de belangrijkste onderhandelaars geweest van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens waarvan wij vandaag het 60-jarig bestaan vieren. Frankrijk speelt vandaag de dag een actieve rol binnen de VN-Raad voor de Rechten van de Mens en steunt samen met zijn Europese partners resoluties die betrekking hebben op situaties waar de mensenrechten ernstig worden overtreden, en teksten over extreme armoede, gedwongen verdwijningen of kindsoldaten. Frankrijk pleit daar tevens voor de universele bekrachtiging van conventies die de Rechten van de Mens beschermen of strijden tegen straffeloosheid, zoals het Statuut van Rome dat in 2002 het Internationaal Strafhof heeft ingesteld. Ik dank de Hoge Vertegenwoordigers van de in Den Haag gevestigde Gerechtshoven en Strafhoven voor hun aanwezigheid.

Frankrijk heeft bovendien, samen met zijn partners van de Europese Unie, van de afschaffing van de doodstraf één van de prioriteiten gemaakt van de diplomatie van de Rechten van de Mens.

JPEG

Ook versterkt ons land zijn eigen wetgeving op het gebied van de Rechten van de Mens. In 2004 heeft Frankrijk een wet aangenomen tegen racisme en antisemitisme. In 2005 is de Hoge Autoriteit voor de Strijd tegen discriminaties en voor Gelijkheid ingesteld. Slachtoffers van discriminatie kunnen zich direct wenden tot deze Autoriteit.

Frankrijk is verheugd de foto-expositie “A l’épreuve du monde” te presenteren voor het 60-jarige bestaan van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Voor de eerste keer zijn de dertig artikelen van de Verklaring geïllustreerd met beelden die door internationaal gerenommeerde fotografen werden gerealiseerd. Zoals dhr. Bernard Kouchner, minister van Buitenlandse en Europese Zaken, het benadrukte, heeft deze expositie het doel “een dialoog in beweging te zetten tussen de Verklaring en beelden”. Het is een zeer levendige manier om de tekst van de Verklaring, duidelijk en poëtisch, te laten ontdekken en aan te sporen tot een reflectie over elk artikel. De expositie snijdt deze ernstige vraagstukken aan vanuit een origineel gezichtspunt, vaak suggestief, en soms met humor.
Alle continenten zijn vertegenwoordigd in deze serie van dertig foto’s, om beter te herinneren aan de universaliteit van de boodschap van de Verklaring.

JPEG

Deze expositie wordt vandaag 10 december officieel geopend ter gelegenheid van internationale evenementen, zoals in Oslo bij de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, of in Geneve, tijdens de sessie van de VN-Raad voor de Rechten van de Mens; en ook in symbolische steden als Den Haag, internationale hoofdstad van vrede, recht en veiligheid.

In Parijs, zijn de foto’s geëxposeerd op de hekken rond het ministerie van Buitenlandse en Europese zaken. Vanavond wordt een plechtigheid georganiseerd in het Palais de Chaillot, de plek waar vandaag 60 jaar geleden de Verklaring werd aangenomen.

Ik verklaar de expositie “A l’épreuve du monde” voor geopend. Dat deze expositie bij moge dragen om in de wereld de universele en ondeelbare boodschap van de Rechten van de Mens door te geven."


photo Eric Bouvet - JPEGDe foto’s beelden de problemen uit van een wereld die de in 1948 in Parijs aangenomen Verklaring van de Rechten van de Mens op de proef stelt. De foto’s werden gemaakt door gereputeerde reporters/fotografen van Agence VII, waaronder James Natchwey, Alexandra Boulat en John Stanmeyer.

De foto’s zullen ook tijdens internationale evenementen worden geëxposeerd zoals op 10 december in Oslo ter gelegenheid van de uitreiking van de Nobelprijs voor de Vrede, of in Geneve naast de sessie van de VN-Raad van de Rechten van de Mens.

diaporama van de foto’s

Word - 51 kB
Universele verklaring van de rechten van de mens

JPEG

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven