Nieuwjaarstoespraak van President Hollande: vertrouwen in de toekomst [fr]

De nieuwjaarstoespraak van President François Hollande op 31 december stond in het teken van het stimuleren van concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid in Frankrijk. De Franse President heeft vertrouwen in het voortbestaan van de eurozone, dat gepaard gaat met maatregels die de stabiliteit en de groei in Europa vergroten.

De maatregels die door de regering zijn genomen om de begroting op orde te krijgen, het concurrentievermogen te vergroten en rust te brengen in de financiële sector zijn effectief geweest. In deze context sprak de president over het omlaag brengen van de Franse staatsschuld, met name door onnodige overheidsuitgaven te schrappen. Dit zal worden gedaan met in het achterhoofd een eerlijke verdeling van fiscale lasten, sociale gelijkheid en een rechtvaardige verdeling tussen verschillende generaties.

De hoofdopgave voor 2013 zal de ‘ommekeer van de werkloosheidscurve’ zijn. In dit kader is er een programma tegen jeugdwerkloosheid opgezet en worden beroepsopleidingen onderworpen aan hervormingen. Aangezien de staat niet de enige acteur is, vraagt dit ook om een grotere flexibiliteit van werkgevers en meer vertrouwen van de werknemerskant.

Een ander zwaartepunt voor 2013 zal gelijkheid binnen de samenleving betreffen, met inbegrip van het huwelijk voor iedereen.
Op internationaal niveau zal Frankrijk blijven opkomen voor zijn normen en waarden, of dat nu in Syrië of in Mali is.

- De nieuwjaarstoespraak van president François Hollande (in het Frans)

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven