LinQ – netwerk van secties Frans en Duits (versterking talenonderwijs)

Het scholennetwerk LinQ is door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) opgezet met als doel het buurtalenonderwijs te stimuleren.

EP-Nuffic is sinds 2005 verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project.

JPEG

LinQ-scholen gaan uit van een aantal didactische basisprincipes om het talenonderwijs efficiënter en aantrekkelijker te maken:
- ‘doeltaal = voertaal’ tijdens de les;
- een communicatieve aanpak met activerende en taakgerichte werkvormen;
- aandacht voor land, cultuur en actualiteit;
- authentieke taalsituaties, zoals:
• gebruik maken van internationalisering voor taalverwerving;
• native speakers;
• eentalig lesmateriaal.

- gebruik maken van Europese instrumenten:
• het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK);
• internationaal erkende taalcertificaten zoals DELF junior of Goethe-Zertifikat;
• Europass.

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met :

Synke Hotje
senior medewerker projecten

Postbus 29777 | 2502 LT Den Haag

T: 070 42 60 378
hotje@epnuffic.nl | www.epnuffic.nl

gepubliceerd op 18/11/2016

naar boven