Internationale Dag van de Persvrijheid [fr]

Presse - JPEG

De Persvrijheid in de wereld en de omstandigheden waarin journalisten hun vak uitoefenen, zijn, met name tijdens conflicten, voor Frankrijk prioritair. Op initiatief van Frankrijk is in 2006 resolutie 1738 van de VN-Veiligheidsraad goedgekeurd inzake de bescherming van journalisten tijdens gewapende conflicten.

De laatste jaren zijn er steeds meer schendingen van de persvrijheid. Momenteel worden er in de wereld meer dan 145 journalisten gevangen gehouden. Sinds het begin van dit jaar hebben sommigen hun wilskracht om hun taak te informeren ten volle uit te oefenen, met hun leven moeten bekopen.

Voor de 19e Internationale Dag van de Persvrijheid, organiseert de ambassade van Frankrijk een cafe-debat op donderdag 7 mei 2009 om 10.15 u. in Maison Descartes.}

Na een korte inleiding door dhr. Jean-François Blarel, ambassadeur van Frankrijk, dhr Arjan Hamburger, Nederlandse mensenrechtenambassadeur en dhr. Bengt van Loosdrecht, adjunct-directeur Voorlichting en Communicatie (DVL) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zullen verschillende vertegenwoordigers van persorganisaties, journalisten en intellectuelen hun mening geven en discussiëren met het publiek.}

- Toespraak van dhr. Jean-François Blarel

- Toespraak van dhr. Jan van Benthem, buitenlandcommentator voor het Nederlands Dagblad en Dit is de Dag op Radio 1, eindredacteur van het televisieprogramma 2Vandaag.:

Word - 33 kB
intervention de M. Benthem

- Toespraak van dhr Arjan Hamburger, mensenrechtenambassadeur van het ministerie van Buitenlandse Zaken:

Word - 34.5 kB
Intervention de M. Hamburger

Journée Internationale de la liberté de la presse - JPEG

Flash Video - 8.4 MB
journée de la presse

Persvrijheid in enkele data

- 1789

De Verklaring van de rechten van de Mens en de Burger vermeldt in artikel 11: “vrije overdracht van gedachte en mening is een van de meest waardevolle rechten van de mens: elke burger kan dus vrij spreken, schrijven of drukken, tenzij er misbruik van deze vrijheid wordt gemaakt in door de wet omschreven gevallen”.

- 1881

De Franse wet van 29 juli 1881 is gewijd aan het beginsel van persvrijheid. De wet voorziet in specifieke administratieve regels voor de geschreven pers, de omschrijving van diverse schendingen (laster, uitlokking tot misdaden en strafbare feiten etc.) met als doel een evenwicht tot stand te brengen tussen vrijheid van meningsuiting en bescherming van personen, de instelling van specifieke strafrechtelijke aansprakelijkheid en het opzetten van een speciaal procedureel stelsel.

- 1993

De Internationale Dag van de Persvrijheid werd in december 1993 door de VN-Vergadering ingesteld. Toch vieren wij dit jaar voor de 19e keer de Internationale Dag van de Persvrijheid. Dit komt omdat in 1991 de Verklaring van Windhoek werd goedgekeurd waarin onafhankelijke en pluriforme media wordt gestimuleerd. Deze verklaring was het resultaat van een symposium in Windhoek in Namibië over de ontwikkeling van een onafhankelijke en pluriforme Afrikaanse pers.

- 1997

Instelling van de UNESCO-Guillermo Internationale Prijs van de Persvrijheid. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon, organisatie of instelling die op een belangrijke wijze heeft bijgedragen aan het verdedigen en/of het aanmoedigen, waar ook ter wereld, van de persvrijheid, en met name als de persoon/instelling/organisatie hierdoor gevaar heeft gelopen. In 2007 bijvoorbeeld werd de prijs postuum toegewezen aan de Russische journalist Anna Politkovskaya.

- 2006

De VN-Veiligheidsraad keurt op 23 december 2006 resolutie 1738 goed over de bescherming van journalisten in gewapende conflicten. Deze resolutie bevestigt opnieuw de noodzaak om geweld tegen journalisten te voorkomen en om de daders te berechten in het geval dat het geweld niet verhinderd kon worden.

- 2008

De Franse stichting Verslaggevers Zonder Grenzen lanceert op 12 maart 2008 de eerste Internationale Dag van Vrijheid van Meningsuiting op Internet. Met deze actie wil Verslaggevers Zonder Grenzen de aandacht vestigen op de cyberdissidenten die zich momenteel in hechtenis bevinden omdat zij op internet gebruik hebben gemaakt van hun recht op meningsuiting.

Links:

- Reporters Sans Frontières - Verslaggevers Zonder Grenzen

- Vrijheid van meningsuiting op de site van UNESCO

- Internationale Dag van de Persvrijheid op de site van de VN

- 20 jaar Sakharov Prijs op de site van het Europees Parlement

- :

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven