Het Franse stimuleringsplan voor de economie [fr]

Op 27 januari verdedigde eerste minister François Fillon het Franse stimuleringsplan.

"De gekozen stimuleringsmaatregelen leveren een dubbel dividend op", verklaarde de Eerste Minister tijdens het debat over de motie van wantrouwen die de oppositie had ingediend. "In de eerste plaats steunt het plan de huidige activiteiten: onze maatregelen zijn voor 75 procent reeds in 2009 van toepassing (…) en in de tweede plaats verbeteren deze maatregelen het concurrentievermogen van Frankrijk voor de eerstkomende 10 jaar".

Fragmenten van de verklaring van de Eerste Minister

Fillon - JPEGDe antwoorden van de regering op de crisis:

2 oktober 2008: besluit om 22 miljard euro ter beschikking van het MKB te stellen.

9 oktober 2008: Dexia wordt gered van een failliet.

23 oktober 2008: totale vrijstelling van de taxe professionnelle (bedrijfsbelasting) op alle nieuwe investeringen van ondernemingen.

20 november 2008: lancering van het strategisch investeringsfonds van 20 miljard euro dat als doel heeft aandelen te nemen in industriële ondernemingen wier ontwikkeling onontbeerlijk is voor de Franse economie.

4 december 2008: stimuleringsplan voor de economie van 26 miljard euro.
Op 19 december, vijftien dagen later, werden de eerste maatregelen van dit plan tijdens de ministerraad genomen en op 13 januari werd het plan bij eerste lezing door het parlement aangenomen.

20 januari 2009: instelling van een investeringsfonds van 300 miljard euro, bestemd om toeleveranciers van de auto-industrie te steunen. Tegelijkertijd wordt een uniek steunplan voor deze sector waarbij 10% van de actieve bevolking betrokken is, voorbereid.

- Complete tekst in het Engels
- Complete tekst toespraak in het Frans

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven