Het Franse ministerie van Defensie [fr]

Ministère de la Défense - JPEGBij het Franse ministerie van Defensie werken ongeveer 209.000 militairen en 62.000 burgers (2015). Het Franse defensie- en veiligheidsbeleid wordt gedefinieerd aan de hand van vijf strategische pijlers: (ver)kennen en anticiperen, voorkomen, afschrikken, beschermen, ingrijpen. Dit beleid wordt uiteengezet in het Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale (Witboek voor Defensie en Veiligheid) dat is verschenen in 2013. De Loi de Programmation Militaire (LPM) 2014-2019 (Wet Militaire Planning 2014-2019) bepaalt het kader, de organisatie en de middelen die ingezet worden voor het uitvoeren van deze defensiestrategie.

De taken van het ministerie van Defensie:
- De bescherming van het Franse grondgebied, zijn bevolking en de aspecten die essentieel zijn voor het functioneren van de Franse staat;
- Samen met onze partners en bondgenoten de veiligheid in de Euro-Atlantische zone handhaven;
- Samen met onze partners en bondgenoten bijdragen aan de stabiliteit in de gebieden rondom Europa;
- Bijdragen aan de stabiliteit in het Midden-Oosten en de Perzische Golf;
- Bijdragen aan vrede in de wereld.

Frankrijk neemt deel aan missies binnen het kader van internationale overeenkomsten en verdragen (VN, NAVO, EU). Met 20.000 militairen op uitzending in de herfst van 2015 (exclusief Gendarmerie), is de betrokkenheid van Frankrijk hoog. Hier bovenop komt nog de inzet van militairen op nationaal grondgebied i.v.m. een verhoogde terrorismedreiging.

Frankrijk heeft een permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad en is lid van de Europese Unie (EU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). De terugkeer van Frankrijk in de militaire commandostructuur van de NAVO, waarvoor het Franse parlement in 2009 heeft gestemd, heeft vorm aangenomen. Ook op hoog strategisch niveau bevinden zich weer Franse militairen; de SACT is een Franse generaal.

De Frans-Nederlandse defensiesamenwerking bestaat uit gezamenlijke oefeningen, de plaatsing van liaisonofficieren op functies met een operationele betrokkenheid en de uitvoering van operaties op hetzelfde grondgebied: Afghanistan, Tsjaad en nu ook Mali. Onze marines treden samen op tegen piraterij in de wateren rondom Somalië, in het kader van de EU-operatie Atalanta. Daarnaast vinden er uitwisselingen plaats op het gebied van training en opleiding. Ieder jaar volgen één à twee Nederlandse officieren een opleiding aan de Ecole de Guerre in Parijs (vergelijkbaar met de Nederlandse HDV) en aan de Ecole d’Etat-Major (Stafschool). Verder is er een uitwisselingsofficier van de Nederlandse marine werkzaam bij de Franse marine in Toulon en omgekeerd zit er een Franse marineofficier in Den Helder. Tot slot worden de banden tussen Frankrijk en Nederland versterkt door de gezamenlijke aanwezigheid binnen het European Air Transport Command (EATC) in Eindhoven.

Links m.b.t. het Franse defensie- en veiligheidsbeleid:

- Het Franse Ministerie van Defensie

- Het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken

- Het Vreemdelingenlegioen
- Wil je je aansluiten bij het Vreemdelingenlegioen?

gepubliceerd op 10/12/2015

naar boven