De inzet van Frankrijk voor de afschaffing van de doodstraf [fr]

Frankrijk zet zich voortdurend en op ferme wijze in voor de wereldwijde afschaffing van de doodstraf. De strijd tegen de doodstraf vormt een van de prioriteiten van het Franse internationale mensenrechtenbeleid. Dit vertaalt zich in concrete acties in het buitenland.

Het definitief afschaffen van de doodstraf is een wereldwijde tendens. Dit wordt onderschreven door de oproep van de Verenigde Naties tot een universeel moratorium op de doodstraf, tijdens de 67ste zitting van de Algemene Vergadering. De inzet van Frankrijk past in dit kader.

De Europese Unie en Frankrijk beschouwen de doodstraf als wreed en onmenselijk. De afschaffing ervan draagt bij aan de bescherming van het recht op leven. De doodstraf levert geen voordelen op in de strijd tegen criminaliteit en heeft ook in preventief opzicht geen functie. De doodstraf is eerder een teken van een falend rechtssysteem.

Hoewel er een afname is waar te nemen van het aantal veroordelingen en executies in de wereld, wordt de doodstraf nog steeds toegepast in 57 staten en rechtsgebieden (zie de informatie over de doodstraf in de wereld [http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/enjeux-internationaux/droits-de-l-homme/peine-de-mort/la-peine-de-mort-dans-le-monde/#sommaire_1])

Samen met de Europese partners moedigt Frankrijk de betreffende landen aan gebruik te maken van internationale instrumenten die de wereldwijde afschaffing van de doodstraf beogen, bijvoorbeeld het ratificeren van het tweede facultatieve protocol bij het Internationaal verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten.

Meer algemeen probeert Frankrijk, op individuele basis of in EU-verband, deze landen te stimuleren de doodstraf af te schaffen of, als dat niet mogelijk is, om de uitvoering van doodvonnissen op te schorten als eerste stap naar een definitieve afschaffing. Er worden ook stappen ondernomen ten behoeve van individuele gevallen van ter dood veroordeelden.

Als vertegenwoordiging van Frankrijk in het buitenland wordt het diplomatieke netwerk in ruime mate ingezet om aandacht te vragen voor dit thema. Naast algemene activiteiten kan Frankrijk ook specifieke initiatieven ontplooien op dit gebied. Het diplomatieke netwerk is dan bij uitstek geschikt om aandacht hiervoor te genereren in de maatschappij.

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven