De commissie "Stiglitz-Sen" heeft haar rapport gepresenteerd (14 september 2009) [fr]

De commissie “meting economische prestaties en sociale vooruitgang” werd in 2008 op initiatief van president Sarkozy opgericht. Op 14 september heeft de commissie haar rapport overhandigd tijdens een internationale conferentie die voor deze gelegenheid in de Sorbonne plaats vond. Het doel van dit rapport is om de beperkingen van het BBP te laten zien en alternatieve indicators voor te stellen om zowel rekening te houden met het sociale welzijn als het duurzaam karakter van ontwikkeling.

Al lang rijzen er steeds meer vragen over de relevantie van de metingen die momenteel gebruikt worden om de economische ontwikkeling aan te duiden, met name de metingen die gebaseerd zijn op het BBP. Er wordt momenteel gediscussieerd over de geldigheid van deze cijfers met betrekking tot het sociale welzijn en het duurzame, ecologische en sociale karakter van economische ontwikkeling.

Om hierop een antwoord te vinden, heeft president Sarkozy deze commissie opgericht. De commissie moet de beperkingen van het BBP als indicator aantonen en onderzoeken welke aanvullende informatie nodig is om een relevanter beeld te kunnen scheppen. Ook heeft de commissie als doel de meest geschikte presentatie ervan te bespreken en de uitvoerbaarheid van de nieuwe meting te controleren. Het werk van de commissie beperkt zich niet tot Frankrijk of de ontwikkelde landen. Haar conclusies zullen worden gepubliceerd, zodat alle geïnteresseerde landen of landengroepen hiervan gebruik kunnen maken.

Prof. Joseph E. Stiglitz, van de Columbia University, is voorzitter van de commissie. Prof. Amartya Sen, van Harvard University, is adviseur en prof. Jean-Paul Fitoussi, van het instituut voor politicologie in Parijs en tevens voorzitter van de economische voorlichtingsdienst (OFCE), is de coördinator van de commissie. De leden van de commissie zijn afkomstig uit verschillende landen (de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, India) en internationaal erkende deskundigen uit de universitaire wereld en gouvernementele en intergouvernementele organisaties. Het INSEE (Frans instituut voor economie en statistiek), de OFCE en de OESO hebben de rapporteurs en het secretariaat ter beschikking gesteld van de commissie.

Ga voor de Engelse tekst van het rapport naar : www.stiglitz-sen-fitoussi.fr
e-mail : CMEPSP@ofce.sciences-po.fr

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven