Crisis in de Centraal Afrikaanse Republiek [fr]

In september 2013 luidde de president van Frankrijk tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de noodklok met betrekking tot de tragedie in Centraal Afrika. Sindsdien heeft Frankrijk zich ingezet om een actie van de VN-Veiligheidsraad mogelijk te maken met als doel een einde te maken aan de crisis die zich afspeelt op politiek, humanitair en veiligheidsniveau en het risico op massale gruweldaden te vermijden.

Deze inspanningen hebben, onder het Franse voorzitterschap (december 2013) van de VN-veiligheidsraad, geleid tot de adoptie van resolutie 2127. Onder hoofdstuk VII geeft deze een VN-mandaat aan de Afrikaanse strijdkrachten in Centraal Afrika (MISCA) en de Franse troepen het recht de MISCA te ondersteunen. Het schept de mogelijkheid om de MISCA eventueel om te zetten in een VN-vredesmissie.

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven