Bijeenkomst over het verbeteren van het ondernemersklimaat op 17 februari 2014 [fr]

President François Hollande heeft op 17 februari 2014 een aantal maatregelen gepresenteerd aan (buitenlandse) ondernemers, dat ertoe gericht is om administratieve, sociale en douaneprocedures te versimpelen.

Het doel is om Frankrijk zodoende aantrekkelijker te maken.

  1. Een nieuwe instelling voor export: De president heeft een fusie van het Franse agentschap voor internationale investeringen (Agence française des investissements internationaux) en Ubifrance, de instelling die Franse bedrijven in het buitenland helpt, aangekondigd. Deze twee instellingen zullen samen verdergaan als France international entrepreneurs.
  2. Verblijfsvergunning voor pas afgestudeerden: Er zal een zogeheten ‘talentenpaspoort’ (een vergunning voor een vierjarig verblijf in Frankrijk) in het leven worden geroepen voor pas afgestudeerden, onderzoekers, investeerders en andere hoog opgeleiden.
  3. Verblijfsvergunning voor buitenlandse talenten: Vanaf 2014 kunnen buitenlandse studenten en onderzoekers eveneens een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van hun studie of onderzoek.
  4. Ondernemersvisum: Ondernemers die regelmatig in Frankrijk komen kunnen een visum verkrijgen dat 5 jaar geldig is. Dit ondernemersvisum kan binnen een tijdsbestek van 48 uur geregeld worden.
  5. Steun voor buitenlandse startende ondernemers: Startende ondernemers die een bedrijf in Frankrijk op willen zetten krijgen een financiële steun van €25.000.
  6. Douanes: In 2015 wordt het BTW-systeem voor importerende bedrijven simpeler gemaakt. Vanaf 2014 zullen douaneprocedures geïnformatiseerd worden.
  7. Belastingen: Franse of buitenlandse bedrijven kunnen met de fiscus bekijken welke regels van toepassing zijn op hun investeringen.
  8. Eenvoudigere procedures: Er hoeft binnenkort niet meer vooraf een verklaring te worden afgelegd om in Frankrijk een bedrijf te kunnen opzetten. De salarisadministratie voor werknemers zal ook vereenvoudigd worden.

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven