Bericht van Laurent Pic [fr]

De barbaarse aanval op Charlie Hebdo en de gebeurtenissen daarna hebben zowel in Nederland als elders in de wereld een golf van solidariteit teweeggebracht. Zoals de president van Frankrijk al aangaf, is er maar één antwoord mogelijk: eendracht en bijeenkomen om samen onze universele waarden van vrijheid, democratie en tolerantie te verdedigen. Dat is wat ons sterker maakt in de strijd tegen terrorisme, obscurantisme en barbaarsheid.

Op donderdag 8 januari werden in verschillende Nederlandse steden demonstraties georganiseerd. Op zondag 11 januari liep Premier Mark Rutte mee in de solidariteitsmars in Parijs, samen met vele andere staatshoofden en regeringsleiders. Deze uitingen van solidariteit van de Nederlandse overheid en het Nederlandse volk zijn van grote steun geweest voor Frankrijk en het Franse volk. Ook werd het condoleanceregister op de ambassade in Den Haag door velen onder u getekend.

In naam van al mijn landgenoten, wil ik u mijn diepe erkentelijkheid betuigen voor deze uitingen van solidariteit. Zij zijn zo belangrijk in dit moment van rouw. Ik dank u uit de grond van mijn hart.

Laurent Pic

ambassadeur van Frankrijk in Nederland

gepubliceerd op 13/01/2015

naar boven